Avveckla bolag?

- Vi är specialister på att avveckla aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag!

Jakob Lindquist - Affärsutveckling, Citadellet Likvidationer AB

Jakob Lindquist – Affärsutveckling, Citadellet Likvidationer AB

Om du har ett aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag som du inte längre vill driva vidare av en eller annan orsak så är vi på Citadellet Likvidationer AB mycket intresserade av att köpa bolaget av dig. Du får då:

 • Konkurrenskraftigt betalt för ditt bolag
 • Hela köpeskillingen utbetald direkt
 • En professionell partner som tydligt tar över allt ansvar genom hela processen
 • En snabb, trygg och enkel transaktion där du lämnar juridiskt ansvar och kan ägna dig åt annat

Maila oss resultat- och balansrapport till info@likvidationer.com så återkopplar vi med en konkurrenskraftig offert!

beställ likvidation

Vi garanterar att:

 • Hela köpeskillingen betalas ut omgående
 • Citadellet Likvidationer AB som köpare förvärvar med egen likviditet
 • Bolaget blir avvecklat korrekt enligt gällande regelverk
 • Skatter blir betalda vid rätt tidpunkt
 • Samtliga deklarationer lämnas och övrig administration korrekt hanterad
 • Eventuella krav mot bolaget blir hanterade enligt gällande regelverk

Vi tillämpar snabbavveckling vilket innebär att vi antingen likviderar bolaget eller så upphör det att existera genom fusion:

 • Genom likvidation av bolaget upplöses bolaget omedelbart, slutgiltigt och definitivt
 • Genom fusion övergår bolagets samtliga tillgångar och skulder till moderbolaget. Bolaget upplöses även omedelbart, slutligt och definitivt på detta vis

Både fusions- och likvidationsmodellen är vedertagna metoder för snabbavveckling av aktiebolag, allt enligt svensk aktiebolagsrätt och skattelagstiftning. Läs mer om likvidationsprocessen hos Bolagsverket. Här finner du mer information om avveckling av aktiebolag.

Maila oss resultat- och balansrapport till info@likvidationer.com så återkopplar vi med en konkurrenskraftig offert – vi vill väldigt gärna köpa ditt aktiebolag!

Beställ offert

Handelsbolag / Kommanditbolag

Rent formellt så finns det 2 olika sätt att avveckla ett handelsbolag/kommanditbolag på:

 1. Likvidation
 2. Konkurs

Om du har ett handelsbolag eller kommanditbolag som du inte längre vill driva vidare så är vi på Citadellet Likvidationer AB mycket intresserade av att köpa bolaget av dig. Du får då:

 • Konkurrenskraftigt betalt för ditt bolag
 • Hela köpeskillingen utbetald direkt
 • En professionell partner som tydligt tar över allt ansvar genom hela processen
 • En snabb, trygg och enkel transaktion där du lämnar juridiskt ansvar och kan ägna dig åt annat

Att avveckla ett handelsbolag eller kommanditbolag skiljer sig lite från att avveckla ett aktiebolag. När likvidationen är avslutad måste avregistrering av bolaget ske till bolagsverket, dock behöver inte själva likvidationen anmälas.

Innan ett handelsbolag avregistreras måste en likvidationsprocess inledas:

 • Samtliga tillgångar skall säljas
 • Samtliga skulder skall betalas
 • Samtliga ingångna avtal skall sägas upp
 • Efter avslutad likvidation skall tillgångarna fördelas mellan bolagsmännen
 • Likvidationen skall avslutas genom ett skriftligt skifte som samtliga bolagsmän skall underteckna
 • Anmälan om att likvidationen har avslutats skall skickas in till Bolagsverket

Låter det lite krångligt?

confused

Maila oss resultat- och balansrapport till info@likvidationer.com så återkopplar vi med en konkurrenskraftig offert – vi vill gärna köpa ditt handelsbolag och tar över allt ansvar.

Beställ offert

 

 

Du kan även nå oss per telefon med frågor och offertförfrågan, ring 08-23 01 23