Inlägg om avveckling och likvidation

Vi finns här för dig när du behöver hjälp att avveckla ditt bolag.

Antal bolagsavvecklingar 2011

Varje år sker en viss mängd avveckling av bolag i Sverige, vi har sammanställt antal bolagsavvecklingar 2011. Beslut om frivillig avveckling av bolag kan tas på grund av generationsskifte då efterträdare saknas, avsaknad av verksamhet eller fokus på annan sysselsättning. Exakt hur många som avvecklade sitt bolag frivilligt år 2011 kan vara svår att fastställa då en avveckling kan inledas frivilligt men omständigheter i ärendet ändå slutligen resulterar i tvångslikvidation. Att frivillig likvidation övergår i en tvångslikvidation bör dock ses som undantagsfall men kan ändå vara en faktor som påverka det årliga resultatet något missvisande.

Avveckling bolag i Sverige

Avveckling av aktiebolag 2011:

Bolagsverket fick under år 2011 in 4 045 beslut från bolagsstämmor om att inleda frivillig likvidation av aktiebolag, samma år avslutades 4 327 likvidationer av aktiebolag som inletts som frivilliga likvidationer. Vid en första anblick kan dessa uppgifter framstå som något förvirrande då antalet avslutade likvidationer överstiger antalet inledda frivilliga likvidationer.

Hur ska dessa uppgifter tolkas?

Som nämnts tidigare så kan dessa siffror vara något missvisande men ger ändå en ungefärlig uppfattning om hur många som valt att avveckla aktiebolag och avslutat genom frivillig likvidation år 2011.

Omständigheter som kan påverka uppgifterna missvisande kan vara att ett aktiebolag kan ha inlett en frivillig likvidation året innan eller så kan den frivilliga likvidationen ha övergått till en tvångslikvidation.

Avveckling av handelsbolag 2011:

Handelsbolag kan endast upplösas av någon av bolagsmännen genom avregistrering eller genom likvidation. Vid avregistrering är redan alla bolagets tillgångar fördelade mellan borgenärer och bolagsmän. Vid likvidation så har inte bolagets tillgångar fördelats men bolagsman eller bolagsmän har anmält önskan om att handelsbolags ska likvideras.

Bolagsverket fick under år 2011 in 115 stycket anmälningar om likvidation från bolagsmän i handelsbolag, samma år avslutades 69 stycken fall likvidation av handelsbolag.

Avveckling av kommanditbolag 2011:

Kommanditbolag kan endast upplösas av någon av bolagsmännen genom avregistrering eller genom likvidation. Vid avregistrering är redan alla bolagets tillgångar fördelade mellan borgenärer och bolagsmän. Vid likvidation så har inte bolagets tillgångar fördelats men bolagsman eller bolagsmän har anmält önskan om att kommanditbolags ska likvideras.

Bolagsverket fick under år 2011 in 64 stycken anmälningar om likvidation från bolagsmän i kommanditbolag, samma år avslutades 51 stycken fall likvidation av kommanditbolag.

Källa: Bolagsverket

Har du några frågor?

Kontakta oss gärna.

Strandgatan 7, 185 32 Vaxholm

info@likvidationer.com
08-23 01 23