Inlägg om avveckling och likvidation

Vi finns här för dig när du behöver hjälp att avveckla ditt bolag.

Är det dags att likvidera ditt aktiebolag?

Har du kommit till beslutet att det är dags att likvidera ditt aktiebolag? Då finns vi på Citadellet Likvidationer här för att hjälpa dig! Vi lämnar en offert med marknadens bästa erbjudande för snabblikvidation inom 2 timmar efter inkommen offertförfrågan. Så tveka inte att höra av dig för du förbinder dig inte till någonting genom att begära en offert för snabbavveckling.

Det kan finnas många olika anledningar till varför man vill likvidera sitt aktiebolag. Skälet kan vara allt ifrån att man närmar sig pensionsålder till att verksamheten aldrig kom igång ordentligt eller att företaget inte riktigt utvecklade sig så som man hade förhoppningar om när man en gång startade sitt aktiebolag. Oavsett vilket skäl du har att vilja likvidera ditt aktiebolag så är vår ambition att alltid ge dig marknadens bästa erbjudande på snabblikvidation och marknadens bästa service genom hela processen.

Glada pensionärer som avvecklat sitt aktiebolag

Du som företagare ska alltid känna dig helt trygg och professionellt bemött när du vänder dig till oss för att likvidera ditt aktiebolag och för oss är det en självklarhet att med stort engagemang hjälpa till med de frågor som dyker upp längs vägen. Vi är proffs på att likvidera aktiebolag och vi brinner för att hjälpa just dig att få den smidigaste och enklaste lösningen för en snabbavveckling. Har du fattat beslutet att likvidera ditt aktiebolag? Hör i så fall av dig till oss! Vi är en seriös aktör med lång och bred erfarenhet av att likvidera aktiebolag. Ingen situation är den andra lik men vi är övertygade om att vi kan hjälpa dig att hitta den absolut bästa lösningen för likvidation av ditt bolag.

Affärsmän skakar hand

7-9 månader

Att likvidera aktiebolag är en process som är tidskrävande och som innebär en hel del administration. Likvidationsprocessen tar 7-9 månader och du kan inte tillgodogöra dig bolagets kapital förrän likvidationen är avslutad, bolaget löses upp och kapitalet kan skiftas ut. Att likvidera aktiebolag är också en process som omfattas av formella krav som återfinns i svensk gällande aktiebolagsrätt och skattelagstiftning. Så för den som inte har erfarenhet av att likvidera aktiebolag så kan det vara nog så svårt att ta en sådan process i mål.

Vår affärsidé är att erbjuda snabbavveckling till marknadens bästa pris och villkor. Sätt oss på prov och begär en kostnadsfri offert redan idag! En snabbavveckling är principiellt sett samma sak som en vanlig likvidation men den stora skillnaden är att du får dina pengar direkt när vi avslutar affären och betalar ut köpeskillingen. På så sätt slipper du det långdragna administrativa och juridiska ansvaret för att likvidera aktiebolaget.

När man väl har bestämt sig för att likvidera sitt aktiebolag så vill man oftast hitta en snabb och smidig lösning för att så snart som möjligt kunna tillgodogöra sig bolagets kapital. Om vi får förtroendet att sköta likvidationen av ditt aktiebolag så betalar vi ut köpeskillingen till dig samma dag som vi köper bolaget och du får på så sätt omgående tillgång till kapitalet.

Offert på snabbavveckling

Vi börjar med att lämna en offert för snabbavveckling på ditt bolag genom att fastställa aktiebolagets substansvärde baserat på bolagets senast tillgängliga resultat- och balansrapporter. Vi återkommer med ett marknadsledande erbjudande redan inom två timmar från att vi har mottagit din förfrågan.

Om offerten accepteras upprättar vi köpehandlingar som du som ägare behöver skriva på och returnera till oss. Vi har en checklista med sedvanligt räkenskapsmaterial som vi behöver få in för att kunna köpa ditt bolag. När vi mottagit samtliga handlingar så stänger vi affären och betalar ut köpeskillingen till ett privat, av dig angivet, konto och försätter bolaget i frivillig likvidation redan samma dag.

Vi inleder likvidationen av ditt aktiebolag genom att hålla en extra bolagsstämma där vi beslutar om att försätta bolaget i frivillig likvidation. Vår likvidator träder in och den gamla styrelsen väljs ut. I den ändringsanmälan som vi skickar till Bolagsverket namnändrar vi bolaget och ändrar dess säte. I och med denna ändringsanmälan så har vi tagit första steget i att likvidera ditt aktiebolag och du är nu fri från fortsatt juridiskt och administrativt ansvar för aktiebolaget.

Processen med att likvidera aktiebolaget pågår sedan i 7-9 månader innan likvidationen avslutas och aktiebolaget till slut blir upplöst. Under denna tid kallar Bolagsverket på okända borgenärer i 6 månader, vilket tillkännages i bland annat dagspress, för att eventuella fordringsägare ska kunna ställa sina krav till bolaget innan det är för sent.

Administrationen för bolaget ska skötas

Under resans gång ska administrationen för bolaget skötas och sedvanliga rutiner fortgå trots att bolaget är försatt i frivillig likvidation. Det kan handla om allt ifrån bokföring och skattedeklarationer till årsredovisning, inkomstdeklaration och bolagsstämmoprotokoll. I slutskedet ska en slutredovisning upprättas och skickas in till Bolagsverket. Slutredovisningen är likvidatorns förvaltningsberättelse för likvidationsperioden och den ska omfatta redovisning för hela perioden samt en redogörelse för skiftet, d.v.s. den del av likvidationen som innebär att bolagets tillgångar delas ut till aktieägarna. Vi på Citadellet Likvidationer AB sköter all administration och pappersexercis i enlighet med gällande regelverk och samtliga deklarationer och skatter redovisas samt betalas naturligtvis i tid.

Många undrar om man som företagare kan likvidera sitt aktiebolag själv? Svaret på den frågan är att det är möjligt att likvidera sitt aktiebolag själv men att man ska vara medveten om att det är en process som kräver både tid och arbete med bland annat administration för bolaget. Likvidationen omfattas också av formella krav som man måste förhålla sig till. Exempelvis kan ingen som är, eller tidigare har varit, en del av bolagets styrelse utses till likvidator då Bolagsverket inte kommer att godkänna personen ifråga. Om bolaget inte inkommer med ett godkänt förslag till likvidator så utser Bolagsverket en likvidator som ofta är en advokat. Likvidatorn ska sedan avlönas genom aktiebolaget som trätt i frivillig likvidation. Vi sköter dock likvidationen i egen regi och behöver inte anlita en extern likvidator. Detta gör att vi kan hålla kostnaderna för likvidationen nere och därmed ge dig ett riktigt bra pris för att likvidera ditt aktiebolag.

Arvode för att likvidera aktiebolag

Många funderar över vårt arvode och om det inte blir billigare att själv likvidera sitt aktiebolag? Men faktum är att du som säljer ditt aktiebolag till oss får i princip lika mycket betalt i form av köpeskilling som du i slutändan skulle få ut när likvidationen avslutas och kapitalet kan skiftas ut. Vi på Citadellet Likvidationer AB har arbetat hårt för att skapa effektiva processer och rutiner vilket också bidrar till att vi kan lämna ett riktigt bra erbjudande till dig. I vårt arvode ingår avgifterna till Bolagsverket och du ser direkt i vår offert hur mycket vi betalar för ditt aktiebolag när vi förvärvar bolaget för att likvidera det.

Ett vanligt förekommande scenario vid likvidation av aktiebolag är att det egna kapitalet är helt eller delvis förbrukat. Om mer än halva aktiekapitalet är förbrukat så gäller särskilda regler om kontrollbalansräkning och personligt betalningsansvar för styrelsen och den verkställande direktören. I Bolagsverkets regelsystem framgår också att det i dessa fall krävs att den föreslagna likvidatorn är en konkursadvokat. Detta är dock inget problem vid snabbavveckling eftersom vi ändå kan förvärva aktiebolaget och likvidera det genom att ni, innan överlåtelsen, rekonstruerar bolaget med ett aktieägartillskott. Då behöver inte det egna kapitalet återställas helt utan bara delvis. Om ni t.ex. har ett förlusttyngt bolag som har finansierats genom att ni har lånat ut pengar till bolaget kan denna utlåning genom en enkel handling rekonstruera bolaget. Detta sker genom att bolagets skuld till er omvandlas till ett så kallat ovillkorat aktieägartillskott. På så vis kan vi kanske undvika att ni behöver skjuta till ytterligare medel för att återställa det förbrukade aktiekapitalet.

När man sätter sig in i hur en likvidation och dess process fungerar så står det ganska snart klart att det inte är helt enkelt att likvidera ett aktiebolag. Att sköta likvidationen tar lång tid, det kräver sitt kunnande och blir kostsamt om exempelvis en advokat ska avlönas i sin roll som likvidator. Att sälja sitt aktiebolag till en professionell aktör, som tar över allt ansvar och likviderar aktiebolaget i egen regi, har således många fördelar. Det är ett enkelt, tryggt och smidigt sätt att avveckla sitt aktiebolag och kallas för snabbavveckling just för att det är ett snabbt sätt för dig som ägare att bli av med det juridiska och administrativa ansvaret för ditt bolag. Dessutom får du direkt tillgång till bolagets kapital och behöver inte vänta tills aktiebolaget är upplöst genom likvidation efter 7-9 månader.

Varmt välkommen att kontakta oss för en offert.

Har du några frågor?

Kontakta oss gärna.

Strandgatan 7, 185 32 Vaxholm

info@likvidationer.com
08-23 01 23