Inlägg om avveckling och likvidation

Vi finns här för dig när du behöver hjälp att avveckla ditt bolag.

Att välja leverantör av snabbavveckling

Det är bra att jämföra offerter på snabbavveckling mellan olika aktörer. Det finns flera seriösa och duktiga leverantörer att välja mellan. Det händer emellanåt att det dyker upp oseriösa aktörer på marknaden. Deras agerande leder till att säljaren av aktiebolaget hamnar i en obehaglig situation. Om du får ett erbjudande som innebär att du skall ta ut bolagets pengar från bankkontot innan försäljning så skall du avstå.

Om köparen av ditt bolag inte är en seriös aktör så finns det risk att denne inte gör de ändringar hos Bolagsverket som krävs för att din roll i bolaget skall vara förenligt med ansvarsfrihet. Om ändringarna inte görs och köparen missköter sig så kan du bli personligt betalningsskyldig för t ex skatter och avgifter.

Precis som vid andra tillfällen när man står inför ett val av leverantör så är det viktigt att göra lite research. Valet av leverantör när man skall förvärva en tjänst av den komplexitet som en snabbavveckling innebär kräver extra eftertanke. Detta pga att det är förenligt med risk om man väljer fel.

Några av de parametrar man bör titta närmare på vid val av leverantör gällande tjänsten snabbavveckling är:

  1. Bakgrundscheck: Be leverantören uppge vem som är deras likvidator. Kolla sedan upp likvidatorn i exempelvis allabolag.se. Där skall det tydligt framgå att likvidatorn sitter i många pågående likvidationsärenden samt inte minst att denne förekommer i många ”inte aktiva” bolag. Det innebär att likvidationen i dessa bolag är avslutad och bolagen är slutligt upplösta, vilket i sin tur är ett gott tecken på att leverantören är seriös. Att en likvidator sitter i över hundra bolag är inte negativt utan tyder snarare på att det är en etablerad aktör. Ring till Kronofogdemyndigheten (0771-73 73 00) och stäm av att leverantören inte förekommer i deras register.
  2. Historik: Säkerställ att leverantören har funnits med ett tag så att de processer och rutiner som krävs för att genomföra en snabbavveckling finns på plats. Att avveckla ett aktiebolag tar 7-9 månader och består av många olika moment.
  3. Organisation: En leverantör som är alltför liten kan innebära en extra risk. En liten leverantör kan vara sårbar. Du behöver veta att leverantören har tillräckligt stor organisation så att den kompetens som behövs i de olika leden är etablerad.
  4. Pris: Oavsett vad det är för typ av tjänst man köper så skall man givetvis även titta på erbjudandet som sådant. Var medveten om att en avveckling kostar pengar, det går inte att komma ifrån. Att hålla ett bolag i drift i 7-9 månader är inte gratis. All sedvanlig administration och redovisning måste upprätthållas. Dessutom tillkommer utgifter i form av avgifter till Bolagsverket samt avlöning till likvidator. Om priset låter för bra för att vara sant så kanske det är något som inte stämmer? Priset skall givetvis inte heller vara för högt – jämför priser! Maila oss resultat- och balansrapport till info@likvidationer.com så återkopplar vi med en konkurrenskraftig offert!
  5. Första intrycket: En likvidation eller snabbavveckling är okänt territorium för många. Att du har frågor om hur en sådan process går till är naturligt och självklart. Ring och prata med leverantören och ställ de frågor du kan tänkas ha. Det samtalet ger dig en känsla för hur du uppfattar leverantören och dess servicenivå. Glöm inte att du köper tjänsten snabbavveckling för att det skall vara så enkelt som möjligt för dig!
  6. Referenser: Om du fortfarande känner dig osäker – be leverantören om referenser som du kan ringa för att stilla din osäkerhet.
  7. Avtalet: För att ingå ett avtal är det alltid viktigt att veta vad du skriver på. Var säker på att du förstår avtalet både vad gäller dina och köparens ansvar. Lägg särskild vikt vid köparens garantier kring och efter förvärvet. Om du är osäker på något – stäm av med leverantören och prata med någon närstående som är avtalskunnig.

På Citadellet Likvidationer AB är vi väldigt stolta över vad vi gör och hur vi arbetar. Vi strävar efter att vara den bästa leverantören på marknaden. Att ge dig som kund en enkel, trygg och prisvärd upplevelse är vårt mål.

Jämför oss gärna med andra leverantörer, vi tål det!

beställ likvidation

Har du några frågor?

Kontakta oss gärna.

Strandgatan 7, 185 32 Vaxholm

info@likvidationer.com
08-23 01 23