Inlägg om avveckling och likvidation

Vi finns här för dig när du behöver hjälp att avveckla ditt bolag.

Avveckla aktiebolag genom likvidation eller snabbavveckling – Vi reder ut begreppen

Enligt Bolagsverket finns det 5 olika sätt att avveckla ett aktiebolag på:

  1. Försäljning av alla aktier i aktiebolaget
  2. Likvidation
  3. Fusion
  4. Delning
  5. Konkurs

Här nedan kommer vi att gå igenom likvidation, fusion och delning samt några andra termer relaterade till avveckling. Försäljning kommer vi endast att ta upp som en del av en snabbavveckling. Konkurs kommer vi att gå igenom i en senare artikel.
Här kan du läsa mer om försäljning av aktiebolag

Som nämnts ovan kan man avsluta ett aktiebolag på några olika sätt och det florerar ett antal olika begrepp som i slutändan syftar till samma mål, nämligen att avveckla bolaget. Att ”avveckla aktiebolag” är endast en samlingsterm för att avsluta ett bolag, den säger ingenting om vem som- eller hur man avslutar bolaget. Ett aktiebolag kan egentligen endast avslutas på tre sätt, genom likvidation, fusion och delning. Det går inte att endast avregistrera ett aktiebolag som man kan göra med en del andra bolagsformer. Detta på grund av att ett aktiebolag är en egen juridisk person, vilken utomstående borgenärer kan ha fordringar på. Att avsluta ett aktiebolag med slutmålet likvidation, vilket även innefattar snabbavveckling, är en process som alltid tar bolaget 7-9 månader. Anledningen till att det tar så lång tid att likvidera ett aktiebolag är att Bolagsverket kallar på okända borgenärer under en tidsfrist på 6 månader.

Läs mer eller få offert på att avveckla aktiebolag här

Tvångslikvidation eller frivillig likvidation

Det finns två olika begrepp som handlar om upphovet till avvecklingen. Tvångsavveckling och frivillig avveckling/likvidation. Bolagsverket eller Tingsrätten kan besluta att ett aktiebolag ska försättas i likvidation om bolaget inte uppfyller alla krav som gäller för aktiebolag, detta kallas för tvångslikvidation. Vid en frivillig likvidation är det ägaren eller ägarna av aktiebolaget som enhälligt beslutar sig för att likvidera aktiebolaget.

Läs mer om tvångslikvidation kontra frivillig likvidation här

Här kan du läsa mer om frivillig likvidation

Fusion, likvidation och delning

Begreppen fusion, likvidation och delning handlar om processen för att avsluta bolaget, hur det görs. Skillnaderna mellan dessa begrepp är att vid en fusion uppgår aktiebolaget i ett annat bolag, vid en likvidation avslutas bolaget och vid en delning så delas bolagets tillgångar och skulder upp mellan flera olika bolag, i alla tre fallen upphör bolaget att existera.

Mer information om vilka regler som gäller för dessa förfaringssätt hittar du på Bolagsverket.se

Snabbavveckling

En snabbavveckling eller snabblikvidation som det också kallas, innebär endast att man flyttar ansvaret för avvecklingen av bolaget till en annan part. Man säljer helt enkelt bolaget till en aktör som sedan avvecklar bolaget på sedvanligt sätt genom fusion eller likvidation. En av de vanligaste anledningarna till att man som företagare väljer snabbavveckling är att det är det enklaste, smidigaste sättet att bli av med ett aktiebolag på, man slipper helt enkelt göra ett jobb själv som inte leder till något produktivt utan som endast syftar till att avsluta en verksamhet. När man snabbavvecklar bolaget får man ut nästan samma pengar för bolaget som man skulle få om man skötte hela avvecklingsprocessen själv.

Läs mer om hur en snabbavveckling går till

Har du några frågor?

Kontakta oss gärna.

Strandgatan 7, 185 32 Vaxholm

info@likvidationer.com
08-23 01 23