Är det dags att avveckla ditt aktiebolag? Läs mer här ►

Aktuell information om snabbavveckling.
Här går vi igenom processer och information om våra tjänster.

Avveckla aktiebolag snabbt, tryggt och enkelt med Citadellet Likvidationer AB
-Vi är specialister på att avveckla aktiebolag genom snabbavveckling. När du vill avveckla ditt aktiebolag får du en trygg, pålitlig och serviceinriktad leverantör när du vänder dig till oss. Vår ambition är att alltid ha marknadens bästa erbjudande!

Frivillig likvidation
-Vid en frivillig likvidation är det ägaren/ägarna som bestämmer sig för att lägga ner bolaget. Beslutet att frivilligt likvidera aktiebolaget måste fattas på bolagsstämman. Har du ett aktiebolag som du vill sätta i frivillig likvidation?

Materialinsamling – för att avsluta affären
-När ni har accepterat vår offert så är det dags för vad vi kallar för materialinsamlingsmomentet. Det går ut på ungefär som det låter, att samla ihop allt material som behövs för att vi ska kunna köpa bolaget av er.

Hur man avvecklar olika bolagsformer
Vad skiljer sig i processen när man ska avveckla olika bolagsformer? Här följer en redogörelse för de vanligaste bolagsformerna.

Att välja leverantör av snabbavveckling
-Det är bra att jämföra offerter på snabbavveckling mellan olika aktörer. Det finns flera seriösa och duktiga leverantörer att välja mellan. Det händer emellanåt att det dyker upp oseriösa aktörer på marknaden. Deras agerande leder till att säljaren av aktiebolaget hamnar i en obehaglig situation.

Avveckla aktiebolag genom likvidation eller snabbavveckling – vi reder ut begreppen
-Här nedan kommer vi att gå igenom likvidation, fusion och delning samt några andra termer relaterade till avveckling. Försäljning kommer vi endast att ta upp som en del av en snabbavveckling.

Vad är skillnaden mellan en tvångslikvidation och en frivillig likvidation
-Det finns två sätt att likvidera bolag på, det som skiljer dem åt är vem som fattar beslut om likvidationen och anledningen till den.

Sälja aktiebolag eller sälja företag?
-Vi får ofta samtal från företagare som undrar om vi är intresserade av att köpa deras företag. Vår egen verksamhet går ut på att likvidera aktiebolag genom snabbavveckling. Det innebär att företagaren säljer sitt aktiebolag till oss och vi tar över bolaget med allt ansvar som följer.

Hur ser Citadellet Likvidationer AB’s process för snabbavveckling ut?
-Här beskrivs vår process vid en snabbavveckling.

Sälja aktiebolag
-Har du ett bolag som du inte längre behöver? Har du funderat på att likvidera bolaget men konstaterat att det är en tidskrävande process? Du kan sälja aktiebolag till oss för avveckling. På detta sätt blir du av med bolaget inom några dagar. Vi tar över fullt ansvar för att likvidera bolaget ifråga.

Bolagsavveckling aktiebolag
-Likvidation av ett aktiebolag har en formell process som måste följas enligt gällande lagar och regler, vid bolagsavveckling aktiebolag måste alla aktieägare samt borgenärer ges möjlighet att göra anspråk gentemot aktiebolaget innan det definitivt upplöses.