Inlägg om avveckling och likvidation

Vi finns här för dig när du behöver hjälp att avveckla ditt bolag.

Avveckla aktiebolag – konkurs

LM EricssonTelefonaktiebolaget L M Ericsson grundades år 1876 av Lars Magnus Ericsson. Jag tvivlar på att Lars Magnus trodde att hans bolag drygt 130 år senare (2012) skulle äga 38% av marknaden för nätverk och mobil kommunikation, och då menar jag inte bara att han inte visste vad mobil kommunikation var. Man kunde önska att detta exempel var standard för nystartade företag, dessvärre är det så att det årligen i Sverige läggs ner strax under 15,000 aktiebolag genom likvidation och konkurs.

Som jag utlovade i förra artikeln som gick igenom, likvidation, fusion, delning och snabbavveckling så kommer det alltså nu en artikel om konkurs som är det sista och kanske minst attraktiva sättet att avveckla aktiebolag på.

Varför blir konkurs aktuellt?

Ett aktiebolag ska ”försättas i konkurs om det befinner sig på obestånd” – enligt Bolagsverket. Vad betyder detta då? Jo det innebär att företaget under en tid dragit på sig skulder som det är oförmöget att betala tillbaka. Det gäller alltså inte om bolaget har några skulder under en period utan endast om aktiebolaget bedöms oförmöget att betala tillbaka skulderna på sikt. Tillfälligt obestånd är inte grund för konkurs.

Vem kan begära ett aktiebolag i konkurs?

Ett aktiebolag kan begäras i konkurs antingen på eget initiativ, vanligtvis av aktiebolagets styrelse, men även av en utomstående borgenär. En borgenär är en person eller ett företag som har fordringar på aktiebolaget. Man begär bolaget i konkurs hos Tingsrätten på den ort där bolaget är registrerat.

Beslut om konkurs

När en ansökan om konkurs inkommit till Tingsrätten så fattar de beslutet om konkurs. Det är även Tingsrätten som utser en konkursförvaltare vars syfte är att reda ut bolagets skulder och tillgångar för att sedan betala borgenärernas fordringar så långt det går efter en specifik prioriteringsordning. När denna del av uppdraget är slutfört skall konkursförvaltaren lägga fram en redovisning över sitt arbete till Tingsrätten. Varpå Tingsrätten avslutar konkursen.

Avslut

Om skulderna är större än tillgångarna så avslutar Tingsrätten konkursen genom ett beslut om utdelning eller avskrivning, därefter är bolaget upplöst. Men om det finns tillgångar kvar i bolaget efter att skulderna är betalda så måste bolaget likvideras.

Vi hoppas att fler Svenska bolag ska få uppleva en lika storartad resa som LM Ericsson. Och för de bolag som är på väg mot konkurs så finns det en del åtgärder att sätta in innan konkursen är ett faktum om man är ute i tillräckligt god tid. Ett alternativ kan vara att ta in riskkapital i ett tidigare skede för att utveckla bolagets verksamhet. Ett annat sätt är företagsrekonstruktion.

Har du några frågor?

Kontakta oss gärna.

Strandgatan 7, 185 32 Vaxholm

info@likvidationer.com
08-23 01 23