Att avveckla handelsbolag (och kommanditbolag) kräver att bolagets tillgångar och skulder fördelas mellan bolagsmännen enligt bolagsavtalet.

Vid avveckling av handelsbolag så bör du som bolagsman noga överväga de skattemässiga konsekvenserna av en avveckling. Med rätt skatterådgivning kan du undvika en högre beskattning samt skydda dina personliga tillgångar.

Säljer du ditt handelsbolag för snabbavveckling till Citadellet Likvidationer AB erhåller du den rådgivning som krävs för att minimera din beskattning. Vi har gedigen erfarenhet av avancerad skatterådgivning i samband med att avveckla handelsbolag.

Beställ offert

Klicka här för att skicka senaste resultat- samt balansrapport så kontaktar vi dig för en förutsättningslös diskussion.

Avveckling av handelsbolag