Inlägg om avveckling och likvidation

Vi finns här för dig när du behöver hjälp att avveckla ditt bolag.

Avveckling av kommanditbolag

Avveckling av kommanditbolag kan ske genom en enkel anmälan om avregistrering till bolagsverket eller genom likvidation. Att avveckla kommanditbolag genom avregistrering kräver normalt att kommanditbolagets tillgångar är fördelade mellan borgenärer och bolagsmän enligt bolagsavtalet. Har inte kommanditbolagets tillgångar fördelats så bör bolagsavveckling ske genom likvidation. En likvidator kan tillsättas, av bolagsverket eller av domstol, för att fördela kommanditbolagets tillgångar om bolagsmännen inte är överens om en fördelning.

Hur ska du avveckla ett kommanditbolag?

Hur ska du avveckla ett kommanditbolag; nedan följer en redogörelse för hur processen normalt ser ut då du ska avveckla ett kommanditbolag:

Precis som när det kommer till handelsbolag så är det endast bolagsmännen, juridiska personer som ingått bolagsavtal, som kan begära en uppsägning av det underliggande bolagsavtalet.

I fall av att kommanditbolagets tillgångar är fördelade mellan borgenärer och bolagsmän, och bolagsmännen är överens om att säga upp bolagsavtalet, så är det relativt enkelt att avveckla kommanditbolag. En anmälan om frivillig likvidation och att avregistrera kommanditbolag skicka till bolagsverket som upplöser bolaget omedelbart och bolagsmännen blir skatteskyldiga enligt avslutande bokslut.

I fall av att bolagets tillgångar inte är fördelade mellan borgenärer och bolagsmännen men bolagsmännen är överens om uppsägning av bolagsavtalet så skickas en anmälan om likvidation till bolagsverket. Sedan kan de sköta all fördelningen av bolagets tillgångar på egen hand. Detta avslutas med ett dokument som signeras av samtliga bolagsmän och kallas skriftligt skifte. När fördelningen av tillgångarna är klar anmäls detta till bolagsverket som slutför avveckling och bolagsmännen blir skatteskyldiga enligt avslutande bokslut.

I fall av att bolagets tillgångar inte är fördelade mellan borgenärer och bolagsmännen, och bolagsmännen inte är överens om att säga upp bolagsavtalet eller hur tillgångar ska fördelas, räcker det med att någon av dem anmäler sin önskan om avveckling av kommanditbolag till bolagsverket. I fall av oenighet tillsätter bolagsverket eller domstol en likvidator som ska upplösa bolagsavtalet samt bolagets tillgångar.

Precis som vid likvidation av ett aktiebolag kan bolagsmännen föreslå en likvidator som enligt bolagsverket ska vara lämplig samt ha tillräckligt med erfarenhets och juridisk kunskap. Den föreslagna likvidatorn ska bekräfta dennes möjlighet att utföra uppdraget samt bifoga en meritförteckning som ska utgöra underlag för bolagsverkets personliga prövning och beslut. Föreslår inte en likvidator av bolagets företrädare så utser bolagsverket eller domstol en advokat som anmält intresse för att avveckla bolag i bolagets närområde. Likvidatorn har rätt att debitera kommanditbolaget för nedlagt arbete vid avveckling av kommanditbolag.

När likvidatorn har slutfört sitt arbete och vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att avveckla kommanditbolag ska alla bolagsmän delges slutlig fördelning av handelsbolagets tillgångar samt uppsägning av det ursprungliga bolagsavtalet. Likvidatorn anmäler sedan fördelning som slutförd till bolagsverket, bolagsverket avlutar med att avveckla kommanditbolag och bolagsmännen blir skatteskyldiga enligt avslutande bokslut.

Avveckla kommanditbolag kostnad

Att avregistrera ett bolag då alla tillgångar är fördelade kostar inget och avveckling av kommanditbolag sker omedelbart.

Är inte alla bolagets tillgångar fördelade tillkommer det en avgift vid anmälan till bolagsverket om avveckling av kommanditbolag. Det är sedan upp till bolagsmännen hur lång tid det tar att fördela tillgångar och avsluta avveckling av kommanditbolag.

Att avveckla kommanditbolag då inte bolagsmän är överens kan bli betydligt dyrare och ta mycket längre tid, avveckla kommanditbolag kostnad inkluderar då bolagsverkets avgifter samt kostnader för en likvidators arbete.

Vid avveckling av kommanditbolag så bör du som bolagsman noga överväga de skattemässiga konsekvenserna då bolagets tillgångar skiftas. Med rätt skatterådgivning kan du undvika en högre skattskyldighet samt skydda dina personliga tillgångar. Säljer du ditt kommanditbolag för snabbavveckling till Citadellet Likvidationer AB erhåller du även den skatterådgivning som krävs för att minimera din skattskyldighet. Vi har gedigen erfarenhet av avancerad skatterådgivning och att avveckla kommanditbolag.

Maila oss resultat- och balansrapport så återkopplar vi med en konkurrenskraftig offert inom 2 timmar!

 

Har du några frågor?

Kontakta oss gärna.

Strandgatan 7, 185 32 Vaxholm

info@likvidationer.com
08-23 01 23