Inlägg om avveckling och likvidation

Vi finns här för dig när du behöver hjälp att avveckla ditt bolag.

Avveckling av handelsbolag

Likvidation av ett handelsbolag kan ske relativt enkelt om alla bolagsmän är överens om hur handelsbolagets tillgångar och skulder skall fördelas. Är inte bolagsmännen överens så kan avveckling av handelsbolag däremot bli en långdragen process där domstol och en likvidator kanske måste involveras. Det ursprungliga bolagsavtalet bör ge bolagsmännen anvisningar om hur handelsbolagets tillgångar och skulder skall fördelas men det kan finnas omständigheter och sidoavtal som gör att fördelning kan behöva prövas juridiskt.

I ett handelsbolag är bolagsmännen personligt ansvariga för bolagets förbindelser och förpliktelser. Av den anledningen finns det inte så höga krav på processen gällande likvidation av handelsbolag. Även om handelsbolaget har upphört att existera så är bolagsmännen nämligen fortsatt ansvariga för ingångna avtal och handelsbolagets skulder.

Varje år avregistreras givetvis handelsbolag eller inleds likvidation av handelsbolag i plural.

Handelsbolagets ägare kan enkelt avregistrera bolaget hos bolagsverket med omedelbar verkan, men detta förutsätter att bolagets tillgångar har fördelats och skiftats. Är inte bolagsmännen överens om likvidation av handelsbolaget eller hur bolagets tillgångar skall fördelas, så kan som sagts avveckling av handelsbolag emellertid bli en utdragen process.

Skatt vid likvidation av handelsbolag

SkatteverketVid avveckling av handelsbolag så bör du som bolagsman noga överväga de skattemässiga konsekvenserna av att handelsbolaget likvideras och handelsbolagets tillgångar skiftas till dig. Med rätt skatterådgivning kan du undvika en högre beskattning och därigenom skydda dina personliga tillgångar. Säljer du ditt handelsbolag för snabbavveckling till Citadellet Likvidationer AB erhåller du den skatterådgivning som krävs för att minimera din skatt.

Skicka senaste årsredovisning, eller föregående års resultat- samt balansräkning, och få en offert på ert handelsbolag inom 2 timmar.

Har du några frågor?

Kontakta oss gärna.

Strandgatan 7, 185 32 Vaxholm

info@likvidationer.com
08-23 01 23