Inlägg om avveckling och likvidation

Vi finns här för dig när du behöver hjälp att avveckla ditt bolag.

Bolagsavveckling kommanditbolag

Likvidation av ett aktiebolag är relativt okomplicerat om alla tillgångar är fördelade och bolagsmännen är överens om att upplösa det underliggande bolagsavtalet. Är däremot inte bolagsmännen överens kan bolagsavveckling kommanditbolag bli en långdragen process som involverar domstolsförhandlingar och likvidator. Det ursprungliga bolagsavtalet bör ge bolagets ägare anvisningar om hur tillgångar ska fördelas vid likvidation av aktiebolag men det kan även finnas omständigheter och sidoavtal som bör få en juridisk prövning.

Bolagsmän i ett kommanditbolag kan antingen ha begränsat eller obegränsat personligt ansvar, komplementär och kommanditdelägare. En kommanditdelägare med begränsat ansvar riskerar och ansvarar endast för investerat kapital medan en komplementär är fullt personligt ansvarig. Av denna anledning så finns det inte lika höga krav på processen vid likvidation av ett kommanditbolag som vid samma process för aktiebolag.

Bolagsavveckling kommanditbolag

Årligen avregistreras och begärs bolagsmän likvidation av kommanditbolag. Antalet bolagsavveckling kommanditbolag är långt ifrån det årliga antalet för aktiebolag men detta bör även sättas i relation till antalet registrerade bolag av varje bolagsform.

Som vi berörde tidigare så finns inte samma krav på processen gällande likvidation av kommanditbolag, samt handelsbolagsavveckling, som för ett aktiebolag med anledning av det personliga ansvaret för ett kommanditbolag. Detta gör det möjligt för kommanditbolagets bolagsmän att enkelt och definitivt avregistrera bolaget hos bolagsverket, detta förutsätter dock att bolagets tillgångar fördelats och skiftats.

I annat fall kan bolagsmännen anmäla sin önskan om likvidation av kommanditbolag till bolagsverket och sedan på egen hand fördela och skifta kommanditbolags tillgångar.

Är däremot inte komplementär och kommanditdelägare överens om likvidation av bolag eller hur bolagets tillgångar ska fördelas så kan bolagsavveckling kommanditbolag bli en lång och kostsam process. Domstol eller bolagsverket utser i dessa fall en likvidator som ska pröva bolagsmännens anspråk juridiskt och fördela samt skifta kommanditbolags tillgångar till bolagsmännen.

Likvidation av kommanditbolag skatt

Vid bolagsavveckling kommanditbolag så bör du som komplementär eller kommanditdelägare noga överväga de skattemässiga konsekvenserna då kommanditbolagets tillgångar skiftas. Erhåller du rätt skatterådgivning kan en högre skattskyldighet undvikas samt personliga tillgångar skyddas. Säljer du ditt kommanditbolag för snabbavveckling till Citadellet Likvidationer AB erbjuds du den skatterådgivning som krävs för att minimera din skattskyldighet och likvidation av kommanditbolag skatt.

Skicka senaste årsredovisning, eller föregående års resultat- samt balansräkning, och få ett priserbjudande på ert kommanditbolag.

 

Har du några frågor?

Kontakta oss gärna.

Strandgatan 7, 185 32 Vaxholm

info@likvidationer.com
08-23 01 23