• Undvik likvidation i ett tidigt skede – Lär dig utvärdera din affärsidé. Många företag går under redan de första trevande åren. Ofta beror det på att man inte gjort allt man kan för att förbereda verksamheten innan man drar igång. Vad kan man då göra för att slippa avveckla sitt aktiebolag redan på ett tidigt stadium? En förberedelse som många negligerar är att korrekt analysera sin affärsidé. Det ... Läs mer
 • Det totala antalet konkurser i Sverige fortsätter att minska Enligt statistik från UC fortsätter det totala antalet konkurser minska under januari månad 2016. Under helåret 2015 minskade antalet konkurser med 8% jämfört med föregående år. Denna minskning fortsätter alltså in i januari 2016 då antalet konkurser minskade med 18% i jämförelse med samma månad 2015. Skillnad i antal konkurser mellan olika branscher Det skiljer en hel ... Läs mer
 • Avveckla aktiebolag – konkurs Telefonaktiebolaget L M Ericsson grundades år 1876 av Lars Magnus Ericsson. Jag tvivlar på att Lars Magnus trodde att hans bolag drygt 130 år senare (2012) skulle äga 38% av marknaden för nätverk och mobil kommunikation, och då menar jag inte bara att han inte visste vad mobil kommunikation var. Man kunde önska att detta ... Läs mer
 • Stockholm på väg mot världens främsta startup-stad I dagarna har regeringen släppt information om hur de ska stärka det Svenska startup klimatet. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg har lagt fram ett antal åtgärder som regeringen planerar för att stödja nya företag, något som vi efterfrågat tidigare. Herr Damberg lägger ribban högt, mot bakgrunden att Stockholm producerat 5 av världens 78 bolag som ... Läs mer
 • Företagandet ökar men vilket stöd finns för nya företagare? Enligt statistik från Bolagsverket bildas det ett stort antal aktiebolag årligen i Sverige, i snitt knappt 40,000 bolag per år sett till åren 2010-2014. Under samma tidsperiod avvecklades det (genom likvidation, konkurs etc) i snitt strax under 15,000 bolag per år. Antalet befintliga aktiebolag i Sverige har således ökat med i snitt 25,000 bolag per ... Läs mer
 • Förberedelser inför bolagsstart för att undvika avveckling Det bildas mellan 30 000 och 40 000 nya aktiebolag i Sverige årligen (2010 – 2014) enligt statistik från Bolagsverket. Samtidigt läggs det ner mellan 13 000 och 17 000 aktiebolag årligen, genom konkurs, likvidation eller avveckling på annat sätt. Många nya företag klarar sig inte genom de första tre åren. Anledningarna är många och ... Läs mer
 • Avveckla företag Hur ska man avveckla ett företag? Vi kan avveckla företag; här hittar du information och tips om saker du bör göra för att avveckla företag på bästa vis! Läs mer
 • När tillämpas skalbolagsreglerna När tillämpas skalbolagsreglerna och vad är skalbolag? Skalbolagsreglerna tillämpas vid försäljning av skalbolag för att säkerställa betalning av skatt! Läs mer
 • Avveckla och avregistrera bolag i Sverige Hur går du till väga för att avveckla och avregistrera bolag i Sverige? Här hittar du en enkel genomgång gällande avveckling och avregistrering av bolag! Läs mer
 • Bolagsavveckling kommanditbolag Hur ser processen för likvidation av ett kommanditbolag ut? Vid bolagsavveckling kommanditbolag måste bolagets tillgångar fördelas och skatt betalas. Läs mer
 • Avveckling av handelsbolag Hur ser processen för likvidation av ett handelsbolag ut? Vid bolagsavveckling handelsbolag måste bolagets tillgångar fördelas och skatt betalas. Läs mer
 • Avveckling av kommanditbolag Hur ska du avveckla ett kommanditbolag? Här hittar du information om avveckling av kommanditbolag; process och kostnad för att avveckla kommanditbolag! Läs mer
 • Avveckling av handelsbolag Hur ska du avveckla ett handelsbolag? Här hittar du information om avveckling av handelsbolag; avvecklingsprocess och kostnad för att avveckla handelsbolag! Läs mer
 • Antal bolagsavvecklingar 2011 Hur många bolag avvecklas i Sverige årligen? Varje år sker en viss mängd avveckling av bolag i Sverige, vi har sammanställt antal bolagsavvecklingar 2011! Läs mer
 • Skalbolagsdeklaration Skalbolagsdeklaration vid försäljning av bolag; Citadellet Likvidationer AB tar ansvar för att upprätta skalbolagsdeklaration då vi köper skalbolag av er! Läs mer