Inlägg om avveckling och likvidation

Vi finns här för dig när du behöver hjälp att avveckla ditt bolag.

Det totala antalet konkurser i Sverige fortsätter att minska

Minskat antal konkurserEnligt statistik från UC fortsätter det totala antalet konkurser minska under januari månad 2016. Under helåret 2015 minskade antalet konkurser med 8% jämfört med föregående år. Denna minskning fortsätter alltså in i januari 2016 då antalet konkurser minskade med 18% i jämförelse med samma månad 2015.

Skillnad i antal konkurser mellan olika branscher

Det skiljer en hel del mellan olika branscher, den största minskningen har skett i branscherna ”restaurang och hotell” samt ”information och kommunikation” som har minskat med 50% respektive 44% i en jämförelse mellan jan 2015 och jan 2016. Även byggindustrin har gått bra med en minskning på 25%. De branscher som gått sämst hade en ökning på 200% för ”kreditinstitut och försäkringsbolag”, 13% för ”detaljhandel” samt 7% för ”partihandel”.

Man kan även se en positiv trend i antal konkurser jämfört med samma månad de senaste åren:

  • Jan 2012 antal konkurser: 557
  • Jan 2013 antal konkurser: 637
  • Jan 2014 antal konkurser: 548
  • Jan 2015 antal konkurser: 428
  • Jan 2016 antal konkurser: 350

Enligt UC stämmer den här trenden väl överens med den stabilitet i företagen som de sett i sina analyser. Om det innebär att företagsklimatet blivit stabilare eller om det innebär att fler företagare väljer att avveckla bolaget innan det blir fråga om konkurs är osäkert.

Har du några frågor?

Kontakta oss gärna.

Strandgatan 7, 185 32 Vaxholm

info@likvidationer.com
08-23 01 23