Det totala antalet konkurser i Sverige fortsätter att minska

Minskat antal konkurserEnligt statistik från UC fortsätter det totala antalet konkurser minska under januari månad 2016. Under helåret 2015 minskade antalet konkurser med 8% jämfört med föregående år. Denna minskning fortsätter alltså in i januari 2016 då antalet konkurser minskade med 18% i jämförelse med samma månad 2015.

Skillnad i antal konkurser mellan olika branscher

Det skiljer en hel del mellan olika branscher, den största minskningen har skett i branscherna ”restaurang och hotell” samt ”information och kommunikation” som har minskat med 50% respektive 44% i en jämförelse mellan jan 2015 och jan 2016. Även byggindustrin har gått bra med en minskning på 25%. De branscher som gått sämst hade en ökning på 200% för ”kreditinstitut och försäkringsbolag”, 13% för ”detaljhandel” samt 7% för ”partihandel”.

Man kan även se en positiv trend i antal konkurser jämfört med samma månad de senaste åren:

  • Jan 2012 antal konkurser: 557
  • Jan 2013 antal konkurser: 637
  • Jan 2014 antal konkurser: 548
  • Jan 2015 antal konkurser: 428
  • Jan 2016 antal konkurser: 350

Enligt UC stämmer den här trenden väl överens med den stabilitet i företagen som de sett i sina analyser. Om det innebär att företagsklimatet blivit stabilare eller om det innebär att fler företagare väljer att avveckla bolaget innan det blir fråga om konkurs är osäkert.