Inlägg om avveckling och likvidation

Vi finns här för dig när du behöver hjälp att avveckla ditt bolag.

Förberedelser inför bolagsstart för att undvika avveckling

Det bildas mellan 30 000 och 40 000 nya aktiebolag i Sverige årligen (2010 – 2014) enligt statistik från Bolagsverket. Samtidigt läggs det ner mellan 13 000 och 17 000 aktiebolag årligen, genom konkurs, likvidation eller avveckling på annat sätt. Många nya företag klarar sig inte genom de första tre åren. Anledningarna är många och varierande, det kan bero på att affärsidén inte var tillräckligt bra eller att utmaningarna blev för stora eller att man inte hade förberett sig ordentligt när man startade bolaget. Vad kan man då göra för att undvika att hamna i en situation där man tvingas avveckla aktiebolaget redan på ett tidigt stadium? Vi kommer här att gå igenom några viktiga förberedelser.

Gör en noggrann affärsplan

Skapa en gedigen affärsplan där du formulerar tydligt vad du ska göra för att uppnå bolagets mål. Varför du ska göra det, detta är viktigt inte minst för dig själv. Hur du ska göra det, det är viktigt att ha helt klart för sig innan start hur din idé ska förverkligas så du inte stöter på oöverstigliga problem när du väl startat. När du själv är nöjd med planen så bör du låta några olika personer läsa igenom den och ställa frågor så du vet om något behöver förtydligas eller om någon aspekt saknas. Ska du sälja en produkt eller tjänst, beskriv den noga. Fundera även över om det finns möjlighet att bredda eller utveckla ditt område i ett senare skede. Undersök marknaden ordentligt! Vem är intresserad av din tjänst/produkt? Vilka är dina konkurrenter? Hur jobbar dina konkurrenter? Har du något som de inte har? Varför ska en potentiell kund köpa av dig? Inköp/hyror/leasing. Budget. Det finns flera olika bra sajter som beskriver förfarandet att ta fram en bra affärsplan mer ingående. Läs på ordentligt.

Affärsplan

Provkör din idé

Testa din idé så noga det går. Det bästa är om du kan prova den på riktigt innan du startar upp. Om du ska sälja något så kan du kolla av intresset på blocket eller i sociala medier, till exempel lägga upp bilder på instagram och tagga dem med produktnamnet och värdeord som du tror dina potentiella kunder kan identifiera sig med. Vänd dig till din bekantskapskrets och undersök om de skulle köpa produkten/tjänsten av dig och varför/varför inte. Hör med dem hur de skulle gå tillväga för att köpa det du vill sälja? Skulle de Googla, köpa i affär, Blocket eller använda en jämförelsesajt? Idag finns en myriad olika sätt att skaffa sig produkter och tjänster och olika kundkretsar skapar olika mönster för att få tag på det de söker.

Marknadsföring och konkurrenter

Hur ska du marknadsföra produkten? Hur gör dina konkurrenter? Det är viktigt att komma ihåg att det dina konkurrenter gör förmodligen fungerar eftersom de redan är verksamma men det är bra om du kan komma på ett nytt sätt som de inte testat för att ge dig en ”konkurrensfördel”. Igen undersök mönstret som din tilltänkta kundkrets är van att använda sig av. Att ändra människors köpbeteende går, men det tar tid. Det är ofta bra att börja med några olika kanaler för att sedan kunna fokusera på de mest effektiva.

Webben blir alltmer viktig

Oavsett vad din affärsidé går ut på så kommer du troligen att använda dig av nätet på ett eller annat sätt. Om du ska ha en webbsida så kontrollera att det finns ett önskvärt domännamn ledigt. Domänen bör i de flesta fall kännas som en självklar domän för företaget, dvs om ditt företag heter Svensons el så kanske din domän bör heta detsamma. Korta domännamn är lättare att komma ihåg men är generellt sett dyrare (1-3 bokstavsdomäner). Ibland kan det vara fördelaktigt att köpa en domän som innehåller ett sökord som matchar din produkt eller tjänst. Om du ska ha en e-handel blir det ändå viktigare att välja rätt domän.

Redovisning, bokföring, regler

Bokföring - redovisning

Ska du sköta pappersarbetet själv eller köpa in den tjänsten? Att göra det själv kan kännas som ett billigare alternativ men om du inte har kunskapen och vanan så kommer det att sluka mycket tid som du skulle kunnat lägga på företagsutvecklingen. Om du bestämmer dig för att anlita en revisor så är det bra om du har en tydlig bild av omfattningen så att du kan få ett relativt korrekt kostnadsförslag. Inom vissa branscher finns det mycket lagar, regler och tillstånd, se till så att du är ordentligt påläst så inte det sätter käppar i hjulen för dig.

Personal

Om du ska ha anställda från start eller förväntar dig att behöva anställa i ett tidigt skede så kan det vara lämpligt att sondera terrängen redan innan du startar bolaget. Det är a och o att ha bra personal som är kunnig och driven och gärna människor som brinner för din idé. Enligt en rapport från Tillväxtverket 2014 så uppger vart fjärde företag att tillgången till arbetskraft med yrkeserfarenhet är ett stort hinder för tillväxt.

Finansiering

När du har satt en rimlig budget och bestämt hur stort startkapital du behöver är det dags att hitta finansiering. Du kanske har eget startkapital, i så fall bör du noggrant tänka igenom om du har råd att förlora det. För även om man måste våga satsa så ska man inte satsa pengar som man inte kan klara sig utan. Om du inte har ett eget startkapital så finns det ett antal olika vägar att undersöka. Finns det någon i ditt eget kontaktnät som skulle vara villig att investera i din idé? Kan du sälja in den hos en privat investerare? Finns det statliga medel att ansöka?

Att starta ett aktiebolag är förhållandevis enkelt, att starta ett företag på rätt sätt är mer komplicerat och krävande, men det är också spännande och utvecklande. Att avveckla ett aktiebolag som man har investerat mycket tid och engagemang i är sällan roligt men ibland är det nödvändigt och då hjälper vi på Citadellet Likvidationer dig gärna om du hamnar i den situationen.

Har du några frågor?

Kontakta oss gärna.

Strandgatan 7, 185 32 Vaxholm

info@likvidationer.com
08-23 01 23