Vid en frivillig likvidation är det ägaren/ägarna som bestämmer sig för att lägga ner bolaget. Beslutet att frivilligt likvidera aktiebolaget måste fattas på bolagsstämman. Har du ett aktiebolag som du vill sätta i frivillig likvidation? Om du mailar en resultat- och balansrapport till oss på Citadellet Likvidationer så återkommer vi direkt med ett konkurrenskraftigt förslag, köper bolaget av dig och sätter det därefter i frivillig likvidation.

I praktiken så innebär det att vi köper aktiebolaget av dig, tar över allt juridiskt ansvar och hanterar allt ansvar och administration under likvidationsprocessen som normalt tar 7-9 månader.

Sälj ditt bolag till oss idag och ta del av marknadens bästa erbjudande!

Citadellet Likvidationer AB har stor erfarenhet av att avveckla aktiebolag genom frivillig likvidation. Kortfattat ser processen för säljaren ut så är:

  1. Offert baserad på resultat- och balansrapport
  2. Accept på offert och överlämning av handlingar
  3. Köpeavtal och utbetalning av köpeskilling
  4. Citadellet Likvidationer AB har nu fullt juridiskt ansvar för aktiebolaget i fråga och sätter det i frivillig likvidation

Maila oss resultat- och balansrapport till info@likvidationer.com så återkopplar vi med en konkurrenskraftig offert!

beställ likvidation

Att låta Citadellet Likvidationer AB förvärva bolaget av dig och hantera den frivilliga Likvidationen av aktiebolaget innebär att:

  • Du får marknadens bästa erbjudande för ditt bolag
  • Du erhåller köpeskilling direkt
  • Du får en partner som tar tydligt grepp och ansvar för aktiebolaget så fort vi förvärvat det av dig

Maila oss resultat- och balansrapport till info@likvidationer.com så återkopplar vi med en konkurrenskraftig offert inom 2 timmar!