Inlägg om avveckling och likvidation

Vi finns här för dig när du behöver hjälp att avveckla ditt bolag.

Hur ser Citadellet Likvidationer AB’s process för snabbavveckling ut?

Om du vill likvidera ditt bolag så är Citadellet Likvidationer AB intresserat av att köpa bolaget av dig. Du får då bra betalt för ditt bolag och vi tar direkt över juridiskt och administrativt ansvar för bolaget och likviderar det genom så kallad snabbavveckling. Observera att affären för dig är avslutad efter punkt 2 nedan – resten tar vi hand om. (Här finner du information om vad du behöver göra)

 1. Vi lämnar konkurrenskraftig offert på Bolaget. Tillsammans med offerten lämnar vi vår enkla checklista bestående av handlingar vi behöver i det fall att det blir affär.
 2. När vi fått alla handlingar enligt checklistan skriver vi under köpeavtalet och betalar ut köpeskillingen för Bolaget. Du får hela köpeskillingen betald direkt. Efter denna punkt är affären avslutad för säljaren och vi fortsätter att avveckla bolaget enligt nedan.
 3. I egenskap av enda aktieägare i Bolaget håller vi en extra stämma. På stämman beslutas att likvidera Bolaget, att entlediga styrelsen och i stället utse en likvidator att företräda Bolaget.
 4. Vi skickar ett brev till Bolagets bank och ber dem avsluta alla engagemang, inklusive bankkonto.
 5. Vår likvidator ansöker till Bolagsverket om kallelse på Bolagets okända borgenärer.
 6. Efter kungörelse av kallelse på Bolagets okända borgenärer har dessa sex månader på sig att framställa eventuella krav.
 7. När sex månader förflutit skall likvidationen avslutas. Om ett bokslutsdatum passerats under likvidationen skall årsredovisning upprättas av likvidatorn och läggas fram på årsstämma.
 8. Likvidatorn skall upprätta en slutredovisning samt en redogörelse för vad som kommer att utskiftas till aktieägaren, Citadellet Likvidationer AB. Om det finns en revisor skall denne revidera slutredovisningen.
 9. Slutredovisningen läggs fram på stämma och utskiftning av tillgångarna kan ske.
 10. Likvidatorn anmäler till Bolagsverket att Bolaget är upplöst.

De främsta fördelarna med snabbavveckling är:

 • Det är en mycket snabb affär som kan ta gå på 1-2 dagar innan bolaget är sålt.
 • Du tillgodogör dig bolagets kapital i form av köpeskillingen som du erhåller direkt.
 • Du slipper all administration som en likvidation innebär.

Om du vill avveckla ditt bolag, låt oss köpa det av dig till attraktiva villkor!

beställ likvidation

Har du några frågor?

Kontakta oss gärna.

Strandgatan 7, 185 32 Vaxholm

info@likvidationer.com
08-23 01 23