Att likvidera aktiebolag är en tidskrävande process som innebär en hel del arbete, ofta tar likvidationsprocessen 7-9 månader och du kan inte tillgodogöra dig bolagets kapital förrän likvidationen är avslutad.

Genom att sälja ditt aktiebolag till oss så övertar vi allt juridiskt och administrativt ansvar och du får betalt direkt.

Vi på Citadellet Likvidationer AB har en lång erfarenhet av att hantera snabblikvidation av aktiebolag och köper flera bolag dagligen som vi likviderar.

 • Vi köper aktiebolaget av er och tar över allt juridiskt ansvar för aktiebolaget till dess att bolaget är upplöst.
 • Du får köpeskillingen utbetald direkt och slipper vänta 7-10 månader som vid en sedvanlig likvidation.
 • Vi är en professionell aktör med lång och gedigen erfarenhet av att likvidera aktiebolag.
 • Vi är väldigt måna om att ha det bästa erbjudandet på marknaden och att Du ska vara nöjd med din kontakt med Oss!

Sälj ditt bolag till oss idag och ta del av marknadens bästa erbjudande!
Beställ gratis offert
 

Hur ser processen för att likvidera ett aktiebolag ut?

Här följer en överblick av hur processen ser ut vid en snabblikvidation när vi på Citadellet Likvidationer AB likviderar ert aktiebolag.

 1. Ni mailar oss bolagets senaste resultat- och balansrapport.
 2. Ni får en mycket konkurrenskraftig offert av oss inom två timmar.
 3. När offerten godkänts kommer vi överens om tillträdesdag och samlar in det material som är nödvändigt för att slutföra affären.
 4. Vi betalar ut köpeskillingen och samma dag håller vi en extrastämma där vi namnändrar bolaget och vår Likvidator träder in och ersätter tidigare styrelse.
 5. Vi har nu fullt juridiskt ansvar och sköter allt kring avvecklingen av bolaget.

Om du har några frågor kring processen för likvidation av aktiebolaget så tveka inte att höra av dig till oss.

På bara ett par dagar kan du ha sålt bolaget till oss och vi hanterar bolaget och alla dess åtaganden tills dess att bolaget är likviderat, inga gömda avgifter eller kostnader tillkommer. Vi sköter allt kring likvidationen och vi är en trygg partner!

Här följer några exempel på moment i likvidationsprocessen som ingår:

 • Val av och avlöning till Likvidator.
 • Avgifter till Bolagsverket som måste betalas.
 • Sedvanlig administration och pappersexercis.
 • Löpande kontakt med myndigheter och Likvidator.

Vill du ha en offert på ditt bolag? Maila oss resultat- och balansrapport till info@likvidationer.com så återkopplar vi med ett riktigt bra förslag inom två timmar!

Förbrukat mer än halva aktiekapitalet?

Ett vanligt problem vid likvidation av aktiebolag är att det egna kapitalet är helt eller delvis förbrukat. Om mer än halva aktiekapitalet är förbrukat gäller särskilda regler om kontrollbalansräkning och personligt betalningsansvar för styrelse och verkställande direktör. Bolagsverket har dessutom ett eget regelsystem som innebär att det i dessa fall krävs att den föreslagna likvidatorn måste vara en konkursadvokat.

Rekonstruktion innan likvidation?

Om ni t ex har ett bolag som har gjort förlust och som har finansierats genom att ni har lånat ut pengar till detta kan denna utlåning genom en enkel handling rekonstruera bolaget. Detta kan ske genom att bolagets skuld till er omvandlas till ett så kallat aktieägartillskott. På så vis kan vi kanske undvika att ni behöver skjuta till ytterligare medel för att återställa det förbrukade aktiekapitalet.

Alla situationer är olika, att likvidera aktiebolag är vår kärnkompetens. Vi hjälper er att hitta den bästa lösningen för just er, maila oss resultat- och balansrapport till info@likvidationer.com så återkopplar vi med en konkurrenskraftig offert! Ni kan även nå oss per telefon 08-23 01 23.

Beställ gratis offert

Beställ en gratis offert för snabbavveckling genom att fylla i det enkla formuläret nedan. Vi återkommer med en mycket konkurrenskraftig offert till dig inom 2 timmar! Du kan använda formuläret nedan men det går lika bra att maila informationen till info@likvidationer.com.

Det är en fördel om du kan bifoga resultat- och balansrapport. Har du inte dessa rapporter nära tillhands kan du ange bolagets organisationsnummer så återkommer vi med en preliminär offert.