AktiebokNär ni har accepterat vår offert så är det dags för vad vi kallar för materialinsamlingsmomentet. Det går ut på ungefär som det låter, att samla ihop allt material som behövs för att vi ska kunna köpa bolaget av er.

I 99 fall av 100 så är det detta moment som avgör hur lång tid det tar att genomföra affären från det att offerten har accepterats. Om du skickar materialet till oss på två dagar så är sannolikheten väldigt stor att vi hinner avsluta hela affären på två dagar, d.v.s. du har stor påverkansgrad i hur snabbt vi kan köpa ditt bolag!

Handlingar som du behöver skicka till oss för att vi ska kunna slutföra affären:

1. Aktiebok och eventuella aktiebrev.

 • Man måste enligt lag föra aktiebok. Om det nu skulle vara så att du inte har någon aktiebok alternativt att den har förkommit, så är det i sig ingen katastrof. Meddela oss då detta så hjälper vi till att rekonstruera aktieboken utan extra kostnad.

2. Bankunderlag som visar att det är säljarens konto som vi sätter in köpeskillingen på.

 • Enligt lagen om penningtvätt så måste vi veta vem det är vi betalar ut köpeskillingen till.
 • För att veta det måste vi se ett kontoutdrag där det framgår att kontot är ditt. Dvs både ditt namn och kontonummer samt bankens logo måste framgå av bilden. Vi är inte intresserade av att se saldot på dina privata konton, bara bevis på att kontot är ditt.
 • Tag en ”skärmdump” från din internetbank eller en kopia på ett kontoutdrag där allt framgår (helt ok att dölja eventuella saldon).

3. ID kopia på säljaren.

 • Återigen, lagen om penningtvätt gör att vi måste se att det är dig som vi gör affär med.

4. Årsredovisning, senaste, med bokslutsbilagor och stämmoprotokoll.

 • Vi behöver de här handlingarna för vårt övertagande av ditt bolag.
 • Sannolikt har din redovisningsbyrå dessa handlingar, om inte, alternativt om det är något du är osäker på, så slå oss en signal så hjälper vi dig.

5. Deklaration, kopia av senaste.

 • Med detta menar vi en kopia av bolagets senaste inkomstdeklaration.
 • Denna hittar du troligtvis hos din redovisningsbyrå, om inte, alternativt det är något du är osäker på, så slå oss en signal så hjälper vi dig.

6. Slutskattesedel, senaste.

 • Med detta menar vi en kopia av bolagets senaste slutskattesedel.
 • Denna hittar du troligtvis hos din redovisningsbyrå, om inte, alternativt det är något du är osäker på, så slå oss en signal så hjälper vi dig.

7. Datalistor från bokföringen.

 • Med detta menar vi:
  i. Resultat- och balansrapport.
  ii. Huvudbok
  iii. Verifikationslista
 • Denna hittar du troligtvis hos din redovisningsbyrå, om inte, alternativt det är något du är osäker på, så slå oss en signal så hjälper vi dig.

8. Verifikationer, årets.

 • Alla verifikat som bolaget har under innevarande räkenskapsår.

9. Skatteverkets registerutdrag.

 • Detta hette tidigare registreringsbevis och är ett papper som visar om bolaget är registrerat för moms och/eller arbetsgivare.

10. Skattekontoutdrag, aktuellt.

 • Vi behöver veta vad status är på bolagets skattekonto.

11. Bankkontoutdrag, årets.

 • Vi behöver bolagets aktuella bankkonto saldo samt alla händelser som skett där under räkenskapsåret.

12. Maila SIE4-filer för a) senaste bokslut samt b) dagens ställning.

 • Detta är bokföringsfilerna som du troligtvis hittar hos din redovisningsbyrå.

Läs mer artiklar om avveckling av aktiebolag