Inlägg om avveckling och likvidation

Vi finns här för dig när du behöver hjälp att avveckla ditt bolag.

Stockholm på väg mot världens främsta startup-stad

Mikael Damberg

I dagarna har regeringen släppt information om hur de ska stärka det Svenska startup klimatet. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg har lagt fram ett antal åtgärder som regeringen planerar för att stödja nya företag, något som vi efterfrågat tidigare. Herr Damberg lägger ribban högt, mot bakgrunden att Stockholm producerat 5 av världens 78 bolag som uppnått ett värde om minst 1 miljard dollar och är på god väg att lägga fler bolag till den eftertraktade listan, säger han att: ”Vår ambition är därför att Stockholm inte bara ska vara Europas – utan hela världens bästa startup-stad. Det är en prioriterad fråga för både regeringen och Stockholm stad.”

I bakgrunden till detta initiativ finner vi Svenska Startupmanifestet som regeringen tog emot under Almedalsveckan. Syftet med manifestet är att visa hur verkligheten ser ut för Sveriges många mindre bolag och vilka hinder som står i vägen för att de ska kunna växa, samt visa på lösningar och förslag på politiska åtgärder.

Här följer en del av den problematik / förslag på lösningar som lyfts fram:

  • Bostadsbrist i Stockholm – Regeringen satsar nästa år 5,5 miljarder på bostäder.
  • Kompetens – Här har man valt att satsa på utbildning av programmerare. Man undersöker även personaloptioner och utreder möjligheten att förenkla rekrytering av specialistkompetens utanför EU.
  • Kapital – Man vill skapa en ny organisation som ska arbeta för att det statliga riskkapitalet ska komma företagen till godo i ett tidigare skede i deras utveckling.
  • Politisk påverkan – Regeringen kommer att bredda remissinstanserna så att även startup-sektorn kan få inflytande i utredningar kring svenskt näringsliv.

Förslagen har mottagits med en viss kritik att de är så specifikt fokuserade på it-företag i Stockholm.

Referens:
http://www.regeringen.se/debattartiklar/2015/09/stockholm-ska-bli-varldens-basta-startupstad/

Har du några frågor?

Kontakta oss gärna.

Strandgatan 7, 185 32 Vaxholm

info@likvidationer.com
08-23 01 23