Torbjörn Nordberg - Affärsområdeschef Likvidationer

Torbjörn Nordberg – Affärsområdeschef Likvidationer

Vi köper flera bolag dagligen som vi likviderar och stöter då ofta på frågor av olika slag. Här nedan har vi tagit upp några av de vanligast återkommande frågorna.

Är det någon fråga som du undrar över och som inte finns med här är du välkommen att slå oss en signal på 08-23 01 23 alternativt maila oss på info@likvidationer.com.

Frågorna besvaras av någon av våra jurister alternativt affärsområdeschef Torbjörn Nordberg.

Innehållsförteckning:

 

Jag har förbrukat mer än halva aktiekapitalet

Att ha förbrukat mer än halva aktiekapitalet är en vanligt förekommande utmaning som vi stöter på här på Citadellet Likvidationer AB. Det brukar dock i princip alltid lösa sig på ett smidigt sätt genom en enkel rekonstruktion som vi hjälper er med. Oftast lättare än vad företagaren hade kunnat tänka sig.

Om ert bolag har gjort en förlust och som till exempel har finansierats genom att ni har lånat ut pengar till bolaget kan denna utlåning genom en enkel handling rekonstruera bolaget. Detta kan ske genom att bolagets skuld till er omvandlas till ett så kallat aktieägartillskott. På så vis kan vi kanske undvika att ni behöver skjuta till ytterligare pengar för att återställa förbrukat aktiekapital.

Alla situationer är olika men vi är helt övertygade om att vi kommer att hjälpa er och hitta den absolut optimala lösningen.

Maila oss bara en resultat- och balansrapport så återkommer vi med en konkurrenskraftig offert för ditt bolag inom två timmar!

Vad är snabbavveckling?

Kort och gott kan man säga att snabbavveckling är precis vad det låter som – för dig som inte vill ha kvar ditt bolag. Det är en lösning som tillåter dig som företagare att snabbt lämna ditt bolag och allt ansvar det innebär (administration, redovisning avgifter etc). En snabbavveckling går väldigt fort, om du har ordning på alla handlingar kan den ske ”på dagen”.

Vad det i praktiken innebär är att vi köper bolaget av dig och tar över allt ansvar. Du får betalt för ditt bolag direkt och kan släppa allt som har med bolaget att göra. Vår likvidator tillträder och ersätter den befintliga styrelsen samtidigt som förvärvet sker.

Vi äger därefter bolaget och sköter likvidationen, en process som tar 7-8 månader innan bolaget är helt upplöst.

Vår ambition på Citadellet Likvidationer AB är att ha det absolut bästa erbjudandet på marknaden för dig som vill sälja ditt bolag. Vi vill vara företaget som erbjuder dig bäst betalt, utan att för den sakens skull ”tumma på” hög servicekänsla och trevligt bemötande.

Läs fler tips om vad du bör tänka på vid val av leverantör av tjänsten snabbavveckling här.

Hur mycket betalar ni för mitt bolag vid likvidation?

Hur mycket vi betalar för ditt bolag är helt beroende på hur det ”ser ut”. Vi behöver ta del av en resultat- och balansrapport på bolaget för att kunna lämna en formell offert. Det enda som kan fastställas med säkerhet utan att se resultat- och balansrapport är att offerten från oss kommer vara konkurrenskraftig och utan gömda eller tillkommande avgifter!

För att ge ett exempel på vad vi betalar kommer här två ganska vanliga typer och bolag samt en indikation  om vad vi betalar för dessa.

Bolag 1
Kassa 50,000 kr
Aktiekapital 50,000 kr

Vi betalar drygt 40,000 kr för detta bolag

Bolag 2
Kassa 100,000 kr
Aktiekapital 100,000 kr

Vi betalar drygt 90,000 kr för detta bolag

Om bolagen är större och till exempel har periodiseringsfonder som vi kan lösa upp och kvitta mot våra egna kostnader så kan vårt erbjudande se väldigt spännande ut.

När försvinner allt det juridiska ansvaret för min del om ni köper mitt bolag av mig?

Vi sätter bolaget i frivillig likvidation samma dag som vi köper det av dig, dvs vår likvidator tillträder och styrelsen väljs ut. Bolagsverket kallar sedan på okända borgenärer i 6 månader och efter 7-8 månader upplöses bolaget när likvidationen avslutas. För dig är affären dock redan avslutad när vi köper bolaget av dig och övertar allt ansvar.

Vad är skillnaden mellan snabbavveckling och likvidation?

När du som företagare har bestämt dig för att lägga ner din verksamhet är det sannolikt att du börjar tänka i banor kring hur du på smidigaste sätt blir av med ditt bolag. Ett bolag som inte fyller någon operativ funktion är en kostnad som står och tickar. Om du inte ser någon användning för bolaget i närtid är vår rekommendation att avveckla bolaget.

Det absolut smidigaste och snabbaste sättet att som företagare bli av med sitt bolag är genom snabbavveckling. Snabbavveckling innebär att du säljer ditt bolag till ett företag som arbetar med likvidationer, exempelvis Citadellet Likvidationer AB. Vi är specialister på att avveckla bolag.

För att göra en lång historia kort kan man säga att oavsett hur du väljer att avsluta ditt bolag så är likvidation slutstadiet.

Snabbavveckling kan man beskriva som en process vars mål är likvidation.

Som företagare har du ett par olika valmöjligheter när du ska avsluta ditt bolag. Du kan välja att likvidera bolaget själv och ta ansvar för hela processen. Vad innebär processen?

  • Du måste informera bolagets bank och avsluta alla engagemang inklusive bankkonto
  • Du måste hålla en extra stämma och besluta att bolaget ska sättas i likvidation
  • Du måste utse en likvidator och betala denna för dess arbete som pågår under likvidationstiden (7-9 månader)
  • Likvidatorn måste kalla på okända borgenärer

Att ta ansvar för likvidationen själv är ett ganska stort arbete, framför allt om man inte har erfarenhet av att likvidera bolag sedan tidigare. Du måste betala alla avgifter till både likvidator och bolagsverket samt andra utgifter av administrativ karaktär under hela avvecklingsperioden.

Du får dina pengar när likvidationen är avslutad, dvs. efter 7-8 månader.

Om du låter oss, Citadellet Likvidationer AB, köpa bolaget av dig så får du:

  • Hela köpeskillingen betald direkt istället för att vänta 7-9 månader
  • Vår likvidator tillträder och styrelsen byts ut samma dag som vi förvärvar bolaget
  • När vi har förvärvat bolaget är affären helt avslutad för dig och du kan fokusera på annat

Det här är snabbavveckling, dvs. en process som går väldigt snabbt för dig som företagare där du dessutom får hela köpeskillingen utbetald direkt.

Så, snabbavveckling kan man summera som en snabb avveckling för dig som företagare.

Vad behöver ni av mig för att kunna lämna en offert på mitt bolag?

Det enda vi behöver för att kunna lämna en konkurrenskraftig offert på ditt bolag är en resultat- och balansrapport. Om du mailar den till info@likvidationer.com så återkopplar vi med ett riktigt bra förslag inom två timmar.

Vad händer med företagsnamnet?

Vi namnändrar alla bolag som vi snabbavvecklar. Samma dag som vi förvärvar bolaget av er så registrerar vi en namnändring hos bolagsverket. Det innebär att ni kan behålla det gamla bolagsnamnet om ni så önskar.

Måste jag spara bolagets bokföring när jag säljer mitt aktiebolag till er?

När vi köper bolaget av dig så vill vi bara ha innevarande års bokföring och verifikationer. All den övriga räkenskapsinformationen måste sparas av dig i 7 år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Bestämmelser om hur lång tid bokföringen måste sparas finns i 7 kap. bokföringslagen.

Kan jag själv likvidera mitt aktiebolag?

Ja, det är möjligt att själv avveckla sitt aktiebolag. Var dock medveten om att det är en ganska så långdragen och komplicerad process för den ovane. Dessutom så måste du vänta 7-9 månader innan du kan tillgodogöra dig bolagets kapital.

På Citadellet Likvidationer AB har vi arbetat hårt för att skapa effektiva processer och rutiner, detta i sin tur har bidragit till att vårt erbjudande innebär att du får i princip lika mycket betalt för ditt bolag om du säljer det till oss som att du skulle ta den långa vägen och avveckla bolaget själv. Vi betalar ut hela köpeskillingen direkt.

Vad innebär en likvidation?

En likvidation innebär att ditt aktiebolag slutar att existera, dvs löses upp. Detta har skett när bolaget har gått igenom hela likvidationsprocessen och bolagets tillgångar är utskiftade till dess aktieägare.

Vad innebär frivillig Likvidation?

Frivillig likvidation innebär att aktiebolaget själv gör ett aktivt val. Ett aktivt val där ett beslut har fattats på bolagsstämman om att försätta bolaget i likvidation. I övrigt innebär det samma sak som likvidation, dvs att aktiebolaget i slutändan slutar att existera och löses upp.

Vad innebär tvångslikvidation?

En tvångslikvidation är på sätt och vis motsatsen till frivillig likvidation. Vid en tvångslikvidation är det inte aktiebolaget själv som beslutar om att sätta bolaget i Likvidation utan då är det tingsrätten eller Bolagsverket som fattar beslutet. Läs mer om skillnaden mellan tvångslikvidation och frivillig likvidation här.

Vad är en Likvidator?

En likvidator är en fysisk person som har utsetts av Bolagsverket och som har till uppgift att avveckla aktiebolaget i det fall att ett aktiebolag ska avvecklas genom likvidation. Likvidatorn ersätter den befintliga styrelsen och VD i bolaget. En likvidator får normalt inte ha varit delaktig i företagets ledning eller ha varit aktieägare. Aspekterna som Bolagsverket tar hänsyn till vid en prövning av likvidator varierar från fall till fall då det beror på aktiebolagets ställning (om bolagets ställning är god, om revisionsberättelse finns och så vidare). Likvidatorn ska upprätta årsredovisningar under pågående likvidation samt lägga fram en slutredovisning på bolagsstämma och registrera denna hos bolagsverket.

Vad är en aktiebok/aktiebrev?

När du införskaffade ditt aktiebolag så erhöll du med största sannolikhet en aktiebok, det är något som varje aktiebolag måste ha. En aktiebok är en förteckning av bolagets samtliga aktieägare och deras respektive innehav.
Aktiebrev måste inte finnas, men om det finns så innebär det en förteckning över vem som äger vissa av bolagets aktier.

Jag har ett aktiebolag med periodiseringsfonder, kan jag avveckla det?

Ja visst går det bra att avveckla bolag med periodiseringsfonder. Aktiebolag som går med vinst har möjlighet att göra avsättning till periodiseringsfond. En sådan avsättning skall återföras till beskattning senast efter 6 år, men får givetvis återföras tidigare. Innebörden av att ha periodiseringsfond är enkelt uttryckt att bolaget ännu inte har betalat bolagsskatten (22%) på periodiseringsfonden. Om du säljer ditt aktiebolag för snabbavveckling till oss så måste vi givetvis ta hänsyn till denna latenta skatt när vi värderar ditt bolag och lämnar dig en offert, men bolaget behöver inte återföra periodiseringsfonden innan det säljs. Tvärtom så kan värderingen bli gynnsam för dig om ditt bolag har periodiseringsfond som inte behöver återföras på ett tag.

Hur och när får jag betalt för mitt aktiebolag om jag säljer det till er för snabbavveckling?

Vi betalar ut köpeskillingen för ert bolag samma dag som vi har fått samtliga handlingar av er som vi efterfrågade i samband med att vi lämnade offert på ert bolag. Skulle det vara så att materialet som vi har efterfrågat inte är komplett så återkopplar vi direkt och ber om komplettering.

Vi betalar ut köpeskillingen till säljarens privata konto.

Hur lång tid tar en likvidation?

Snabbavveckling är en snabb och enkel process för en säljare att avveckla sitt aktiebolag på. För köparen som tillhandahåller tjänsten snabbavveckling tar en likvidation 7-9 månader att genomföra. Den främsta orsaken till den långa tidsprocessen är att Bolagsverket kallar på okända borgenärer under 6 månader. Innan denna tidsfrist löpt ut kan inte slutredovisning upprättas och likvidationen avslutas.

Vi är tre aktieägare i bolaget och två av oss vill likvidera, kan ni hjälpa oss?

För att vi ska kunna köpa bolaget av er och sätta det i frivillig likvidation så måste vi köpa samtliga aktier i bolaget. Om samtliga aktieägare i bolaget inte är ense om att bolaget ska likvideras eller säljas så är vårt råd att försöka komma överens sinsemellan. En situation som denna kan annars bli mycket besvärlig och hämmande för bolaget och därmed för alla aktieägare.

Hur går det rent praktiskt till att sälja mitt aktiebolag för snabbavveckling?

Vårt kontor ligger i Vaxholm och våra kunder finns spridda över hela landet. Vi får ofta frågan från kunden om vi kan köpa deras bolag trots att de exempelvis bor i Göteborg och inte har vägarna förbi Vaxholm. Svaret på frågan är ja.
Vi köper bolag över hela landet. I princip alla affärer som vi gör hanteras med sedvanlig postgång, dvs fysiskt möte med kunden är väldigt sällsynt för oss. Så, i ungefär 99 fall av 100 så träffar vi inte kunden fysiskt. Vi postar helt enkelt avtalen till kund i samband med att affären avslutas.
Beställ gratis offert