Inlägg om avveckling och likvidation

Vi finns här för dig när du behöver hjälp att avveckla ditt bolag.

Hur man avvecklar olika bolagsformer

Vad skiljer sig i processen när man ska avveckla olika bolagsformer? Nedan följer en redogörelse för de vanligaste bolagsformerna.

Avveckling av aktiebolag

Avveckling av ett aktiebolag kan ske genom likvidation, försäljning av alla aktier i bolaget, fusion, delning eller konkurs. Man kan även få hjälp att avveckla ett aktiebolag genom så kallad snabbavveckling.

Vid en sedvanlig likvidation beslutar bolagsstämman om att aktiebolaget ska gå i frivillig likvidation varpå en likvidator utses av Bolagsverket. Likvidationen genomförs sedan av likvidatorn och avslutas genom att Bolagsverket avregistrerar aktiebolaget efter att likvidatorn anmält att denne lagt fram en slutredovisning på en bolagsstämma. Hela processen tar i regel minst 7 månader. Ett bolag kan även tvångslikvideras genom att Bolagsverket eller tingsrätten beslutar att bolaget ska likvideras.

En försäljning av samtliga aktier i bolaget är en privat fråga emellan köpare och säljare.

Vid en fusion så uppgår ett aktiebolags samtliga tillgångar och skulder i ett annat aktiebolag och det första aktiebolaget upphör att existera utan att likvideras.

Om ett aktiebolag befinner sig i obestånd kan det komma att avvecklas genom konkurs vilket innebär att bolagets samtliga tillgångar används för att betala av bolagets skulder.

Vid en snabbavveckling säljer man aktiebolaget till en aktör som sedan avvecklar aktiebolaget genom likvidation eller fusion i egen regi. Denna process har blivit allt vanligare då det är en väldigt snabb process för säljaren. Det är i regel över för säljaren på några dagar.

Avveckling av enskild firma

Avveckling av en enskild firma (enskild näringsverksamhet) sker genom avregistrering som skall anmälas till Bolagsverket. Man kan anmäla avregistrering antingen på verksamt.se genom deras e-tjänst eller direkt till Bolagsverket på blankett nr 910. Tänk på att för att verksamheten ska vara avslutad så ska alla tillgångar vara sålda och alla skulder betalda.

Avveckling av handelsbolag

Ett handelsbolag kan avvecklas på två sätt. Antingen genom likvidation eller genom avregistrering. Bolagsmännen kan, om de är eniga, besluta att likvidera eller avregistrera handelsbolaget när som helst eftersom de är personligen ansvariga för bolaget. Vid en likvidation är det oftast bolagsmännen själva som genomför likvidationen. En likvidation ska anmälas till Bolagsverket på blankett nr 941 och det kostar 600 kronor att anmäla ett handelsbolag för likvidation. En likvidation ska avslutas med skifte och avregistrering. Bolagsmännen kan också välja att avregistrera bolaget direkt på e-tjänsten på Verksamt.se eller via blankett nr 910 hos Bolagsverket, detta är kostnadsfritt. Vid en avregistrering skall bolagets tillgångar ha skiftats ut i en skriftlig handling.

Avveckling av kommanditbolag

Avveckling av ett kommanditbolag genom frivillig likvidation eller avregistrering sker på samma sätt som för ett handelsbolag.

Har du några frågor?

Kontakta oss gärna.

Strandgatan 7, 185 32 Vaxholm

info@likvidationer.com
08-23 01 23